Úřední deska

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název a anotace Zodpovídá
16.9.2020 4.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb Iveta Grégrová
15.9.2020 15.10.2020 Rozbory pitné a odpadní vody Iveta Grégrová
15.9.2020 30.9.2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Iveta Grégrová
2.9.2020 4.10.2020 První zasedání okrskové volební komise Iveta Grégrová
22.8.2020 4.10.2020 Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatele Iveta Grégrová
21.8.2020 7.9.2020 Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Iveta Grégrová
18.8.2020 2.9.2020 Veřejná vyhláška
oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Iveta Grégrová
17.8.2020 4.10.2020 Volby do Zastupitelstev krajů konané dne 2. a 3.října 2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Iveta Grégrová
12.8.2020 14.9.2020 Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Iveta Grégrová
3.8.2020 4.10.2020 Volby do Zastupitelstev krajů konané dne 2. a 3.října 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Iveta Grégrová
29.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Iveta Grégrová
9.7.2020 16.7.2020 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Trboušany Iveta Grégrová
15.6.2020 30.6.2020 Návrh závěrečného účtu DSO 2019 Iveta Grégrová
5. 6. 2020   Záměr pronájmu nebytových prostor Iveta Grégrová
19.5.2020   Závěrečný účet obce Trboušany r. 2019 Iveta Grégrová
15. 5. 2020   Návrh Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje JMK Iveta Gregrová
7. 5. 2020   Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu AKtualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK Iveta Gregrová
4. 5. 2020   Územní rozhodnutí o umístění stavby Iveta Gregrová
30.4.2020 18.5.2020 Návrh závěrečného účtu obce Trboušany r.2019 Iveta
Grégrová
29. 4. 2020 29.5.2020 Zveřejnění záměru směny nemovitého majetku obce Iveta Gregrová
6. 4. 2020   Opatření obecné povahy MZ Iveta Gregrová
16. 3. 2020   Rozhodnutí - regulace dopravy Iveta Gregrová
16. 3. 2020   Nedostatečně zapsaní vlastníci - seznam Iveta Gregrová
16. 3. 2020   Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Iveta Gregrová
15. 3. 2020   Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace Iveta Gregrová
10. 2. 2020   Zařazení komunikací - rozhodnutí + pasport místních komunikací Iveta Gregrová
12. 12. 2019   priloha_733340433_1_OOP 2019_3_Priloha c. 1.pdf k veřejné výhlášce ,Opatření obecné povahy Iveta Gregrová
12. 12. 2019   Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy Iveta Gregrová
30. 10. 2019   Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst Iveta Gregrová
16. 10. 2019   Oznámení o zveřejnění Iveta Gregrová
6. 9. 2019   Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice Iveta Gregrová
16. 5. 2019   Koncept dopravního značení Trboušan vypracovaný firmou ZNAKOM S.R.O. Iveta Gregrová
11. 4. 2019   Veřejná vyhláška - Kormorán Iveta Gregrová
8. 4. 2019   Veřejná vyhláška - kůrovcová kalamita Iveta Gregrová
4. 3. 2019   Vnitřní předpis zřizovatele školy Iveta Gregrová