Úřední deska

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název a anotace Zodpovídá
15.9.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Iveta Grégrová
10.9.2021   Vodovod- svazek obci Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice - rozbory Iveta Grégrová
27.8.2021 31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Iveta Grégrová
27.8.2021   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - jmenování zapisovatele Iveta
Grégrová
16.8.2021   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -  informace o počtu a sídlech volebních okrsků Iveta
Grégrová
10.8.2021   Rozpočtové opatření č.9 ze dne 5.8.2021 Iveta
Grégrová
5.8.2021   Vodovod- svazek obci Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice - rozbory Iveta
Grégrová
3.8.2021   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Iveta
Grégrová
19.7.2021   Rozpočtové opatření č.8 ze dne 19.7.2021 Iveta
Grégrová
2.7.2021   Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 2.7.2021 Iveta
Grégrová
22.6.2021 8.7.2021 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Iveta
Grégrová
22.6.2021 8.7.2021 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Iveta Grégrová
17.6.2021   Vodovod- svazek obci Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice - rozbory pitné vody Iveta
Grégrová
16.6.2021   Vodovod- svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice - rozbory odpadní vody Iveta
Grégrová
11.6.2021 21.6.2021 Oznámení o konání ZO dne 21.6.2021 Iveta Grégrová
10.6.2021 30.6.2021 Návrh záv. účtu DSO za rok 2020 Iveta Grégrová
1.6.2021   Rozpočtové opatření č.6 ze dne 1.6.2021 Iveta Grégrová
31.5.2021 18.6.2021 Návrhy opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe,Dunaje,Odry Iveta Grégrová
13.5.2021   Návrh závěrečného účtu obce Trboušany za rok 2020 Iveta Grégrová
6.5.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č.5 ze dne 4.5.2021 Iveta
Grégrová
5.5.2021 21.5.2021 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Iveta Grégrová
26.4.2021 26.5.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 Iveta Grégrová
23.4.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č.4 ze dne 21.4.2021 Iveta Grégrová
9.4.2021 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb. Iveta Grégrová
3.4.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č.3 ze dne 1.4.2021 Iveta Grégrová
9.3.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č.2 ze dne 8.3.2021 Iveta Grégrová
8.3.2021 22.3.2021 Výzva k podání nabídky v zakázce malého rozsahu (ZMR) na realizaci veřejné zakázky na dodávky „Podpora domácího kompostování-obec Trboušany“
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Vladimíra Kotásková
1.3.2021   Vodovod- svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice - rozbory vody Iveta Grégrová
24.2.2021 12.3.2021 Záměr pronájmu nemovitého majetku obce Iveta
Grégrová
24.2.2021 12.3.2021 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Iveta Grégrová
8.2.2021   Vodovod- svazek obcí Pravlov, Trboušany,Němčičky, Kupařovice - rozbory vody Iveta Grégrová
2.2.2021 3.3.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Trboušany Iveta Grégrová
1.2.2021 16.2.2021 Záměr - Výběr dodavatele na zpracování aktualizace územního plánu Iveta Grégrová
26.1.2021 26.4.2021 Nařízení státní veterinární správy Iveta Grégrová
13.1.2021 29.1.2021 Rozhodnutí - Stavební povolení -VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Iveta Grégrová
11.1.2021   Rozpočtové opatření č. 1/2021 Iveta Grégrová
11.1.2021   Vodovod- svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice - rozbory vody Iveta Grégrová
6.1.2021   Nařízení pracovní povinnosti Iveta Grégrová
30.12.2020   Schválený rozpočet MŠ Trboušany na rok 2021 Iveta Grégrová
30.12.2020   Schválený střednědobý výhled MŠ Trboušany Iveta Grégrová
30.12.2020   Schválený rozpočet obce Trboušany na rok 2021 Iveta Grégrová
30.12.2020   Schválený střednědobý výhled obce Trboušany Iveta Grégrová
22.12.2020   Vodovod-svazek obcí Pravlov,Trboušany,Němčičky,Kupařovice -cena vodného a stočného platna od 1.1.2021 Iveta Grégrová
22.12.2020   Vodovod-svazek obcí Pravlov,Trboušany,Němčičky,Kupařovice-rozbory odpadních vod Iveta Grégrová
10.12.2021   Rozpočtové opatření č.14/2021 Iveta Grégrová
5.12.2020   Rozpočtové opatření č.13/2021 Iveta Grégrová
3.12.2020   Vodovod-svazek obcí Pravlov, Trboušany,Němčičky,Kupařovice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Iveta Grégrová
3.12.2020   Vodovod-svazek obcí Pravlov,Trboušany,Němčičky,Kupařovice -Návrh rozpočtu na rok 2021 Iveta Grégrová
30.11.2020   Oznámení o zveřejnění Iveta Grégrová
30.11.2020   Návrh rozpočtu MŠ Trboušany pro rok 2021 Iveta Grégrová
30.11.2020   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Trboušany Iveta Grégrová
30.11.2020   Návrh rozpočtu obce Trboušany na rok 2021 Iveta Grégrová
30.11.2020   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Trboušany Iveta
Grégrová
24.11.2020 11.12.2020 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Iveta
Grégrová
24.11.2020 11.12.2020 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Iveta
Grégrová
24.11.2020 11.12.2020 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Iveta
Grégrová
24.11.2020 11.12.2020 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Iveta
Grégrová
24.11.2020 11.12.2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku obce Iveta
Grégrová
24.11.2020 11.12.2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku obce Iveta
Grégrová
23.11.2020 31.12.2020 OZV obce Trboušany č.2/2020 Iveta Grégrová
23.11.2020 8.12.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, kterám se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice Iveta
Grégrová
13.11.2020   Rozbory pitné vody Iveta
Grégrová
26.10.2020 31.12.2023

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb. Iveta Grégrová
19.10.2020 19.10.2020 Aktualizace č.1 a č.2 Zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy Iveta
Grégrová
1.10.2020   Nařízení KHS JMK - aktuální stav Iveta Grégrová
1.10.2020   Sbírka zákonů - usnesení vlády Iveta Grégrová
1.10.2020 16.10.2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Veřejná vyhláška
Iveta Grégrová
16.9.2020 4.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb Iveta Grégrová
15.9.2020 15.10.2020 Rozbory pitné a odpadní vody Iveta Grégrová
15.9.2020 30.9.2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Iveta Grégrová
2.9.2020 4.10.2020 První zasedání okrskové volební komise Iveta Grégrová
22.8.2020 4.10.2020 Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatele Iveta Grégrová
21.8.2020 7.9.2020 Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Iveta Grégrová
18.8.2020 2.9.2020 Veřejná vyhláška
oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
Iveta Grégrová
17.8.2020 4.10.2020 Volby do Zastupitelstev krajů konané dne 2. a 3.října 2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Iveta Grégrová
12.8.2020 14.9.2020 Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Iveta Grégrová
3.8.2020 4.10.2020 Volby do Zastupitelstev krajů konané dne 2. a 3.října 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Iveta Grégrová
29.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Iveta Grégrová
9.7.2020 16.7.2020 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Trboušany Iveta Grégrová
15.6.2020 30.6.2020 Návrh závěrečného účtu DSO 2019 Iveta Grégrová
5. 6. 2020   Záměr pronájmu nebytových prostor Iveta Grégrová
19.5.2020   Závěrečný účet obce Trboušany r. 2019 Iveta Grégrová
15. 5. 2020   Návrh Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje JMK Iveta Gregrová
7. 5. 2020   Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu AKtualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK Iveta Gregrová
4. 5. 2020   Územní rozhodnutí o umístění stavby Iveta Gregrová
30.4.2020 18.5.2020 Návrh závěrečného účtu obce Trboušany r.2019 Iveta
Grégrová
29. 4. 2020 29.5.2020 Zveřejnění záměru směny nemovitého majetku obce Iveta Gregrová
6. 4. 2020   Opatření obecné povahy MZ Iveta Gregrová
16. 3. 2020   Rozhodnutí - regulace dopravy Iveta Gregrová
16. 3. 2020   Nedostatečně zapsaní vlastníci - seznam Iveta Gregrová
16. 3. 2020   Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Iveta Gregrová
15. 3. 2020   Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace Iveta Gregrová
10. 2. 2020   Zařazení komunikací - rozhodnutí + pasport místních komunikací Iveta Gregrová
12. 12. 2019   priloha_733340433_1_OOP 2019_3_Priloha c. 1.pdf k veřejné výhlášce ,Opatření obecné povahy Iveta Gregrová
12. 12. 2019   Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy Iveta Gregrová
30. 10. 2019   Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst Iveta Gregrová
16. 10. 2019   Oznámení o zveřejnění Iveta Gregrová
6. 9. 2019   Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice Iveta Gregrová
16. 5. 2019   Koncept dopravního značení Trboušan vypracovaný firmou ZNAKOM S.R.O. Iveta Gregrová
11. 4. 2019   Veřejná vyhláška - Kormorán Iveta Gregrová
8. 4. 2019   Veřejná vyhláška - kůrovcová kalamita Iveta Gregrová
4. 3. 2019   Vnitřní předpis zřizovatele školy Iveta Gregrová