Spolek Šparglík

Spolek Šparglík

Spolek Šparglík vznikl v roce 2015 z iniciativy několika místních občanů. Jeho cílem bylo podpořit sousedské soužití a venkovskou pospolitost, a to vytvořením prostoru pro společné aktivity a kulturní akce cílené na místní občany všech věkových skupin.

Počáteční záměr vycházel z potřeby organizovat aktivity pro děti, které by je přivedly ke smysluplnému trávení volného času, začlenily je do kolektivu vrstevníků z jejich nejbližšího okolí. Druhým, neméně důležitým, cílem byla také možnost pro společná setkání rodičů a organizování akcí i pro dospělé a seniory.

Tyto vize se podařilo naplnit. Během svého působení spolek Šparglík zorganizoval celou řadu různorodých akcí, které obohatily kulturní život v obci Trboušany. Jedná se například o:

 • Obnovení tradice masopustního průvodu
 • Maškarní ples pro děti se Šparglíkovou kavárnou
 • Cvičení rodičů s dětmi
 • Pálení čarodějnic pro rodiny s dětmi
 • Šparglíkovy přívesnické tábory
 • Zájezdy, výlety do okolí
 • Sousedské večery
 • Rozsvěcení vánočního stromu s adventní kavárnou ve spolupráci s MŠ Trboušany a OÚ Trboušany
 • Koncerty, divadelní představení
 • Ukliďme Česko
 • Rukodělné dílničky – tvořivé, velikonoční, vánoční, vyřezávání z dýní, tvoření dekorací, kurz pletení z papíru aj.

Námi pořádané akce jsou uskutečňovány za podpory obce Trboušany, za což velmi děkujeme.

Budeme velmi rádi, pokud se bude chtít kdokoliv aktivně zapojit. Ať už nápadem nebo přímo osobní pomocí při organizování akcí pro naše spoluobčany.

Kontakt:

Šparglík z.s.
IČ: 04276493
Trboušany 113
664 64 Trboušany

E-mail: sparglik@email.cz

http://sparglik.mozello.cz/

www.facebook.com/sparglik