Služby úřadu

Výpis z Katastru nemovitostí

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Výpis z Obchodního rejstříku

Žádost o výpis nebo opis Z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.

Výpis z Živnostenského rejstříku

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z Rejstříku trestů

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Czech POINT@office

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Datové schránky

Autorizovaná konverze dokumentů

Czech POINT E- SHOP – výpisy poštou

Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Evidence obyvatel, ověřování listin a podpisu, potvrzení

Přihlášení k trvalému pobytu

50 Kč

Výpis z evidence obyvatel

50 Kč

Ověření listiny 

30 Kč za 1 stranu

Ověření podpisu

50 Kč

Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výtisk nebo kopii jedné strany A4

2 Kč

Technický nosič dat

dle pořizovací ceny

Odeslání formou dopisu

cena balného dle pořizovací ceny, cena poštovného dle aktuálního ceníku České pošty

Zpracování a vyhledání informací

100 Kč za každou započatou hodinu práce referenta úřadu