Veřejné zakázky 

V souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
a Vyhláškou č.133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných
zakázkách a náležitostech profilu zadavatele obec Trboušany uveřejňuje profil 
zadavatele a odkaz na uveřejněné veřejné zakázky.

VVZ je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Veřejné zakázky, které podléhající uveřejnění najdete: 

Obec Trboušany - profil zadavatele ve VVZ