Myslivecký spolek

Myslivecký spolek Trboušany byl založen 16. února 1993.

Spolek se zabývá činností spojenou s ochranou přírody a krajiny. Sdružuje členy, kteří společně provádí mysliveckou činnost v pronajaté honitbě, která v současné době čítá 546 hektarů v katastru obce Trboušany.

Spolek plní svůj účel, především v zájmu členů tím, že:

  1. svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí;
  2. propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí;
  3. zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni;
  4. působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic;
  5. zajišťuje a organizuje rozvoj myslivecké kynologie a loveckého střelectví.

Spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje s příslušnými právními orgány.

Myslivecký spolek se aktivně zapojuje i do společenského dění v obci. Během roku pořádá například hojně navštěvovaný myslivecký ples, letní mysliveckou zábavu, podzimní hon a také organizuje pro občany sběr starého železa.

Myslivecký spolek Trboušany, z. s.
IČ: 48480371
Trboušany 106
664 64 Trboušany