Ochrana obyvatel

   Výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu  ČR

  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Dráček Hasík             Pálení klestí

Jak bezpečně rozdělat oheň v přírodě?
Jak nahlásit pálení rostlinného odpadu?
Jak se zachovat při extrémním suchu?
Jak se zachovat při bouřce?
Jak se chovat na kole v silničním provozu?
Co dělat po povodni?
Jaká jsou rizika v přírodě?
Jak přežít v přírodě?
Jak se zachovat při dopravní nehodě?
Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
pdf.png Vase_cesty_k_bezpeci_2017.pdf
Dokument typu docx S KRIZPORTem vás nezaskočí žádná mimořádná událost
Dokument typu docx Jak správně nahlásit mimořádnou událost
Dokument typu docx Jaký signál vás varuje v případě nebezpečí
Dokument typu docx Jak postupovat, je-li nařízena evakuace
Dokument typu docx Jakým hasicím přístrojem co hasit
Dokument typu docx Proč je dobré mít doma nainstalované hlásiče požáru
Dokument typu docx Jak předcházet požárům od svíček a zábavní pyrotechniky
Dokument typu docx Jak je to s čištěním a kontrolami spalinových cest
Dokument typu docx Jak předcházet otravám způsobených oxidem uhelnatým
Dokument typu docx Co dělat po požáru v domácnosti
Dokument typu docx Jak předcházet požáru v přírodě
Dokument typu docx Jak se správně zachovat při průjezdu vozidel záchranář

Letáčky

pdf.png Letáček - KRIZPORT.pdf
pdf.png Letáček - 01. Tísňové linky.pdf
pdf.png Letáček - 02. Dopravní nehoda.pdf
pdf.png Letáček - 03. Požár automobilu.pdf
pdf.png Letáček - 04. Hlásiče požáru.pdf
pdf.png Letáček - 05. Hasicí přístroje.pdf
pdf.png Letáček - 06. Předcházení požárům.pdf
pdf.png Letáček - 07. Vytápění.pdf
pdf.png Letáček - 08. Zásady chování při požáru v domácnosti.pdf
pdf.png Letáček - 09. Zásady chování po požáru v domácnosti.pdf
pdf.png Letáček - 10. Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě.pdf
pdf.png Letáček - 11. Vozidla s právem přednostní jízdy

pdf.png Letáček - 12. Sirény

pdf.png Letáček - 13. Evakuace

pdf.png Letáček - 14. Evakuační zavazadlo

pdf.png Letáček - 15. Nebezpečné látky v domácnosti

pdf.png Letáček - 16. Únik oxidu uhelnatého

pdf.png Letáček - 17. Únik zemního plynu

pdf.png Letáček - 18. Únik nebezpečné látky při přepravě

pdf.png Letáček - 19. Únik nebezpečné látky z objektu

pdf.png Letáček - 20. Improvizovaná ochrana

pdf.png Letáček - 21. Únikové cesty

Příručky

Základní informace pro případ radiační havárie JE Dukovany 2018 - 2019