Judo Dolní Kounice

Judo Dolní Kounice

Oddíl judo Dolní Kounice v Trboušanech

Jsme sportovní klub s 15letou tradicí. Naším hlavním cílem je zejména spojovat zájemce o judo a sebeobranu všech věkových kategorií, propagovat a rozvíjet tuto krásnou olympijskou disciplínu, pomáhat vytvářet podmínky pro sportování dětí a mládeže, organizovat a řídit soutěže juda. Snažíme se také vyvíjet další činnosti v zájmu svých členů související nejen s judem a navazujícími sportovními aktivitami. Náš spolek je členem Českého svazu judo a členem České unie sportu.

Trénujeme v tělocvičně pod sálem Obecního úřadu v Trboušanech, za což obci Trboušany moc děkujeme. Bez této podpory by to nešlo.

Naši členskou základnu tvoří především děti a mládež, ale i dospěláci si u nás zatrénují. V roce 2019 jsme měli 124 členů ve všech věkových kategoriích. Prozatím jsem klub s malou historií, ale dílčími úspěchy se již můžeme pochlubit. Ke konci roku 2019 jsme nasbírali 849 medailí, z toho 312 zlatých, 259 stříbrných, 278 bronzových. Rok 2019 byl pro nás nejen milníkem 15letého výročí, ale také rokem, kdy jsme přivezli první zlatou medaili z Přeboru ČR a Přeboru České obce sokolské. Celkem máme z těchto dvou vrcholných akcí 8 medailistů, z toho 6 zlatých. Adam Jakš je oceněn Českou unií sportu v anketě sportovec roku 2019.

Co pořádáme:

  • Pravidelné tréninkové jednotky pro děti, mládež i dospělé
  • Mini judo – sportovní přípravka pro předškolní děti
  • Turnaj pro děti (mláďata a žáci), kterého se účastní cca 200 dětí z ČR i zahraničí
  • Pravidelné kondiční cvičení pro dospělé členy i nečleny
  • Pravidelná letní, jarní a podzimní soustředění
  • Semináře sebeobrany
  • Tour de Trboušany – běžecko-cyklistický závod pro děti, mládež i dospělé

Více informací najdete na www.judokounice.eu nebo v příspěvcích na našich FB stránkách www.facebook.com/judodolnikounice

Judo Dolní Kounice