ZÍSKANÉ DOTACE
r. 2022
1. Rekontrukce a výstavba chodníků v obci Trboušany.
Na  realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie“.

Výstavba chodníků Trboušany

r. 2021
1. Podpora domácího kompostování - obec Trboušany
927.610,- Kč2. Pořízení kontejnerů, sběrných nádob a štěpkovače pro obec Trboušany
711.722,- Kč
r. 2020
1. Vybudování dětských hřišť Trboušany