Z Í S K A N É   D O T A C E

r. 2023
1. Oživení areálu pod Lipami

logo


www.dokazemevic.cz

Spolek trboušanských vinařů a obec Trboušany získali dotaci ve výši 475.000,- Kč
z programu Nadace Via a České spořitelny "Dokážeme víc" na záhájení přeměny prostoru Štouralova.

 

r. 2022
1. Rekontrukce a výstavba chodníků v obci Trboušany.
Na  realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie“.

Výstavba chodníků Trboušany
2. Změna č. 1 územního plánu obce Trboušany
Spolufinancováno Jihomoravským krajem“ ve výši 163.955,- Kč.
r. 2021
1. Podpora domácího kompostování - obec Trboušany
927.610,- Kč2. Pořízení kontejnerů, sběrných nádob a štěpkovače pro obec Trboušany
711.722,- Kč
r. 2020
1. Vybudování dětských hřišť Trboušany