Odpadové hospodářství

Komunální odpad (popelnice) je vyvážen každý SUDÝ PÁTEK v dopoledních hodinách. Přesné termíny naleznete v sekci "PŘEHLED AKCÍ".
Kontejnery na plast, papír a bioodpad jsou vyváženy také v sudém týdnu. Ostatní dle naplnění kapacity.  V zimním období je kontejner na bioodpad vyvážen pouze 1x za měsíc. 

Kontejnery pro tříděný odpad jsou umístěny:

  • PLAST (žlutý kontejner) – u obchodu, na křižovatce pod hřbitovem, na točně, v nové zástavbě
  • BIOODPAD (hnědý kontejner) – u obchodu, na křižovatce pod hřbitovem, na točně
  • SKLO (zelený kontejner) – u ochodu, v nové zástavbě
  • KOVY (černý kontejner) – u obchodu
  • JEDLE TUKY a OLEJE (černý kontejner) – u obchodu
  • TEXTIL (bílý kontejner) – u obchodu
  • PAPÍR (modrý kontejner) - u obchodu, na křižovatce pod hřbitovem, na točně, v nové zástavbě

Velkoobjemový odpad – zpravidla 2x ročně (jaro/podzim), po předchozím zveřejnění termínu, kontejner je přistaven za obchod

Sběr nebezpečného a elektro odpadu – zpravidla 2x ročně (jaro/podzim), po předchozím zveřejnění termínu, předání probíhá bezpodmínečně přímo pracovníkům svozové firmy.

Od 1.2.2021  bude možné přinést drobný elektroodpad každou první sobotu v měsíci v dopoledních hodinách na parkoviště vedle kulturního domu, před místo označené cedulí "REMA místo zpětného odběru elektroodpadu". Zde mužete odkládat drobný elektroodpad max. do velikosti 50x50x50 cm. Dále bude na obecním úřadě v přízemí umístěn papírový box na sběr baterií. Tento bude přístupný v rámci otvírací doby úřadu.

Odvoz velkého elektroodpadu bude zajištěn samostatně 2x do roka po předchozím oznámení přesného termínu. 


odpad

Odpadové hospodářství obce Trboušany se řídí aktuálně platnou OZV obce Trboušany o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trboušany.

Cena poplatku je uvedena v OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.