Odpadové hospodářství

Komunální odpad (popelnice) bude vyvážen každý SUDÝ PÁTEK v dopoledních hodinách.

Kontejnery pro tříděný odpad jsou umístěny:

  • Plast (žlutý kontejner) – u obchodu, na křižovatce pod hřbitovem, na točně, v nové zástavbě
  • Bioodpad (hnědý kontejner) – u obchodu, na křižovatce pod hřbitovem, na točně, v nové zástavbě
  • Sklo (zelený kontejner) – u ochodu, v nové zástavbě
  • Kovy (černý kontejner) – u obchodu
  • Jedlé tuky a oleje (černý kontejner) – u obchodu
  • Textil (bílý kontejner) – u obchodu
  • Papír (modrý kontejner) - u obchodu, na křižovatce pod hřbitovem, na točně, v nové zástavbě

Velkoobjemový odpad – zpravidla 2x ročně (jaro/podzim), po předchozím zveřejnění termínu, kontejner je přistaven za obchod

Sběr nebezpečného a elektro odpadu – zpravidla 2x ročně (jaro/podzim), po předchozím zveřejnění termínu, předání probíhá bezpodmínečně přímo pracovníkům svozové firmy

Odpadové hospodářství obce Trboušany se řídí aktuálně platnou OZV obce Trboušany o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trboušany.

Cena poplatku je uvedena v OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.