Odpadové hospodářství


Komunální odpad
(popelnice) je vyvážen každý LICHÝ PÁTEK v dopoledních hodinách. Přesné termíny naleznete v sekci "PŘEHLED AKCÍ".

DRUH ODPADU

TERMÍN SVOZU

Komunální odpad

Každý lichý pátek

Plasty

Každé liché pondělí

Papír

Každý lichý čtvrtek nebo 1x měsíčně kontejner u MŠ

Sklo

Každý 2. sudý týden v měsíci

Bioodpad

dle potřeby

Elektroodpad

dle potřeby - místo pro odložení  - u klece na parkovišti za KD

Velkoobjemový odpad

zpravidla 2x ročně (jaro/podzim)

Nebezpečný odpad

zpravidla 2x ročně (jaro/podzim)

Elektroodpad - je možné odložit na parkoviště za KD, na místo označené cedulí "REMA místo zpětného odběru elektroodpadu". Drobný elektroodpad max. do velikosti 50x50x50 cm vhazujte do přistaveného kovového koše. Velké elektrospotřebiče umístěte volně. V kanceláři OÚ je umístěn papírový box na sběr baterií

Velkoobjemový odpad
– zpravidla 2x ročně (jaro/podzim), po předchozím zveřejnění termínu, kontejner bývá přistaven za obchodem.

Sběr nebezpečného odpadu – zpravidla 2x ročně (jaro/podzim), po předchozím zveřejnění termínu, předání probíhá bezpodmínečně přímo pracovníkům svozové firmy, místo předání bývá na návsi.


Kontejnery pro tříděný odpad
jsou umístěny:

  • PLAST (žlutý kontejner) – u obchodu, na křižovatce pod hřbitovem, na točně, v nové zástavbě
  • BIOODPAD (hnědý kontejner) – za obchodem, u Olší u prostředňačky, na točně, v nové zástavbě
  • SKLO (zelený kontejner) – u ochodu, v nové zástavbě
  • KOVY (černý kontejner) – u obchodu
  • JEDLE TUKY a OLEJE (černý kontejner) – u obchodu
  • TEXTIL (bílý kontejner) – u obchodu
  • PAPÍR (modrý kontejner) - u obchodu, na křižovatce pod hřbitovem, na točně, v nové zástavbě

 

Odpadové hospodářství obce Trboušany se řídí aktuálně platnou OZV O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Cena poplatku je uvedena v OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.