Spolek na obnovu PP V olších, z.s.

Spolek PP V olších

Spolek na obnovu PP V olších, z. s.
IČ: 08343004
Trboušany 113
664 64 Trboušany
Kontakt: Jan Chrást
Datum vzniku: 3. 8. 2019

     V těsném sousedství obce Trboušany se dochoval zbytek lužního lesa zvaný „V olších“. Protéká jím bezejmenný potok a les hostí bohatou faunu, zejména vodní ptactvo. Aktuálně je ale v katastrofálním stavu a hrozí, že vlivem extrémního sucha zcela zanikne.

     Spolek pro obnovu "PP V olších" vznikl s cílem sdružení majitelů pozemků v této přírodní památce i obyvatel obce Trboušany, kterým není lhostejný osud této přírodní památky, a kteří se chtějí podílet na její záchraně a přiblížit ji více jejím návštěvníkům.
     Cílem spolku je ochrana a rozvoj přírodního bohatství obce Trboušany, zejména ve spolupráci s vlastníky a prostřednictvím vlastnických či jiných věcných práv k pozemkům. Spolek podchycuje cenná území z hlediska ochrany přírody a krajiny v katastru obce Trboušany a usiluje o dosažení dohod s vlastníky a uživateli těchto území. Jeho snahou je také zajistit dlouhodobě takovou péči o tyto plochy, která zaručí udržení jejich hodnot i pro další generace.
     Spolek spolupracuje s vlastníky půdy, lesníky, zemědělci, obcí, jinými neziskovými organizacemi, podnikateli i státními orgány. Po zdárném dokončení primárního úkolu, tedy rekonstrukce PP "V olších", se spolek zaměří na možnosti úprav krajiny v katastru obce Trboušany.

Za dobu existence spolku bylo dosaženo:
  • pronajato či vypůjčeno 2,6ha PP,
  • pročištěno více než 8000m2 PP při čtyřech brigádách,
  • získány dotace v celkové výši 68 600 korun – Nadace Via, OŽP-JMK