Poplatky

Poplatek za komunální odpad 2022

Dospělá osoba:  700,- Kč
Dítě nebo student do 25 let: 700,- Kč (dítě narozené během roku 2022 je od poplatku osvobozeno)
Nemovitost k rekreaci: 700,- Kč 
Splatnost poplatku: 30. 6. 2022
Způsob platby: v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet č. 2022963309/0800, v. s.= číslo popisné domu

Řídí se aktuálně platnou OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Cena vodného a stočného

CENÍK vodného a stočného

Způsob platby: složenkou zaslanou s vyúčtováním DKM nebo v hotovosti v kanceláři OÚ v předem zveřejněný termín DKM

Více informací na:  https://dkmmoravia.cz/

Pronájem obecního majetku

Možnosti a ceny budou sděleny a OÚ Trboušany - osobně, telefonicky nebo e-mailem