Poplatky

Poplatek za komunální odpad 2024

Dospělá osoba:  700,- Kč
Dítě nebo student do 25 let: 700,- Kč (dítě narozené během roku 2024 je od poplatku osvobozeno)
Nemovitost k rekreaci: 700,- Kč 
Splatnost poplatku: 30. 6. 2024
Způsob platby: v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet č. 2022963309/0800, v. s.= číslo popisné domu.

Řídí se aktuálně platnou OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Cena vodného a stočného

Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice byl založen Stanovami svazku obcí ze dne 14. 2. 2000. Předmětem činnosti svazku obcí je výstavba a provoz vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod v katastrálních územích Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice za účelem zásobování obcí pitnou vodou, odvodu a likvidace odpadních vod. Jménem svazku jedná předseda svazku pan Martin Janíček (starosta obce Pravlov).

Více informací na:  Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

Odborné služby související s provozem vodovodu a evidenci přípojných míst zajišťuje smluvně DKM Moravia a.s.,
Masarykovo náměstí 142/10, 664 64 Dolní Kounice.

Ceník vodného a stočného pro rok 2024

  •             Vodné 38,00 Kč/m+ 4,56 Kč (12% DPH) =  42,56 Kč/m3
  •             Stočné 56,00 Kč/m+ 6,72 Kč (12 % DPH) = 62,72 Kč/m3

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – směrná čísla (paušál) rodinné domy 36 m3/os./rok. 

Způsob platby: složenkou zaslanou s vyúčtováním DKM nebo v hotovosti v kanceláři OÚ v předem zveřejněný termín DKM

Pronájem obecního majetku

Možnosti a ceny budou sděleny a OÚ Trboušany - osobně nebo telefonicky