Poplatky

Poplatek za komunální odpad 2020

Dospělá osoba:  600,- Kč

Dítě nebo student do 25 let: 550,- Kč (dítě narozené během roku 2020 je od poplatku osvobozeno)

Nemovitost k rekreaci: 600,- Kč

Splatnost poplatku: 31. 5. 2020 
Způsob platby: v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet č. 2022963309/0800, v. s.= číslo popisné domu

Řídí se aktuálně platnou OZV o místních poplatcích

Cena vodného a stočného

Ceník vodného a stočného

Způsob platby: složenkou zaslanou s vyúčtováním DKM nebo v hotovosti v kanceláři OÚ v předem zveřejněný termín DKM

Více informací na:  https://dkmmoravia.cz/

Ceník pronájmu obecního majetku

Ceník pronájmu prostor KD

Způsob platby: v hotovosti v kanceláři OÚ, převodem po předchozí domluvě