SK Trboušany z.s.

SPORTOVNÍ KLUB TRBOUŠANY

SK Trboušany z.s. 
IČ: 17233747
Trboušany 113
664 64 Trboušany
Datum vzniku: 13. června 2022
Předseda: Jan Pech; Místopředseda: Libor Hodovský; Pokladník: Svatopluk Krejčí

------------------------------------------------------------------------------------
STIS - tabulka
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420703/rocnik-2022/soutez-4845   
------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Pro rok 2022/2023 SK Trboušany zakládajá školu stolního tenisu a začínajá pořádat pravidelné tréninky pro děti od 8 do 15 let, pod vedením trenérů s licencí Tomáše Osičky a Pavla Kašparovského, oba jsou aktivními hráči TJ Sokol Nové Bránice. 

stolní tenis děti
-----------------------------------------------------------------------------------

Účelem a hlavní činností spolku je:
- organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
- vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, 
- budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
- vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v         oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, 
- hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci, 
- zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Historie spolku
              
Sportovní klub stolního tenisu Trboušany je amatérským spolkem sportovních i nesportovních nadšenců a především kamarádů, kteří ve svém volném čase rádi pinkají za stolem. Klub byl oficiálně založen na ustavující schůzi dne 13. června 2022 v Trboušanské hospůdce. Počátky vzniku  se však datují dávno před tím, než klub oficiálně vznikl. Okolo roku 2011 Ondra Kotásek s Honzou Chrástem začali organizovat obecní a následně meziobecní turnaje. Postupem času se z obecního turnaje stal turnaj vánoční (tzv. vánoční maraton) a těší se velké oblibě z řad obyvatel obce. Ke stále větší oblíbenosti tohoto sportu v Trboušanech přispělo i zastupitelstvo obce, když schválilo příspěvek na jeden z hracích stolů a zároveň poskytlo bezplatné  užívání prostor sálu kulturního domu. V průběhu let docházelo k postupnému navyšování počtu pinčesových nadšenců a úměrně s tím i k navyšování našich sportovních ambicí. Na tom se velkou měrou podílel Radek Kolbert (tou dobou aktivní hráč Orel Silůvky), protože Trboušanské hráče začal trénovat.

Dne 13. června 2022 byl v Trboušanské hospůdce založen sportovní klub stolního tenisu Trboušany za přítomnosti 3 zakládajících členů– Svaťa Krejčí, Libor Hodovský a Honza Pech. Od června 2022 je klub registrován pod svazem Českého stolního tenisu RSST Brno - venkov  pod identifikačním číslem 420703052. Pro sezónu 2022/2023 je klub řádně přihlášen do Okresní soutěže.
Své historicky první soutěžní utkání sehrál tým SK Trboušany v neděli 02.10.2022 na sále kulturního domu v Trboušanech proti celku TJ Sokol Rebešovice.