Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

1) Správce:

Obec Trboušany, IČ: 00365726, Trboušany 113, 664 64

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec: Ing. Ludmila Kloudová, e-mail: gdpr@trbousany.cz