Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 2018 – 2022

Jaromír Kubant

starosta

703 144 000

kubant@trbousany.cz

Mgr. Vladimíra Kotásková

místostarosta

703 147 555

kotaskova@trbousany.cz

Ing. Věra Chrástová

zastupitel

předseda finančního výboru

 

chrastova@trbousany.cz

Jiří Kašparovský

zastupitel

předseda kontrolního výboru

 

kasparovsky@trbousany.cz

Ing. Michal Svoboda

zastupitel

předseda kulturního výboru

 

svoboda@trbousany.cz

Libor Hodovský

zastupitel

předseda výboru pro životní prostředí

 

hodovsky@trbousany.cz

Vítězslav Korber

zastupitel

 

korber@trbousany.cz

Marek Chrást

zastupitel

 

m.chrast@trbousany.cz

Pavel Světlík

zastupitel

 

svetlik@trbousany.cz

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce Trboušany jsou v souladu s §16 odst.2 písm. e) zákona o obcích pro občany obce Trboušany, kteří dosáhli věku 18 let a pro fyzické osoby, které dosáhly 18 let a vlastní na území obce Trboušany nemovitost, k nahlédnutí v kanceláři OÚ Trboušany v úřední hodiny.


Finanční výbor

Ing. Věra Chrástová

předseda

Eva Malušková

člen

Bc. Marie Dvořáková

člen

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.


Kontrolní výbor

Jiří Kašparovský

předseda

Bc. Jan Chrást

člen

Ladislav Sattler

člen

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.


Kulturní výbor

Ing. Michal Svoboda

předseda

Ing. Věra Chrástová

člen

Mgr. Eva Malušková

člen

Pavla Sattlerová

člen

 

Výbor pro životní prostředí

Libor Hodovský

předseda

Bc. Jan Chrást

člen

Martin Svoboda

člen