Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 2022 – 2026

Jaromír Kubant

starosta

703 144 000

kubant@trbousany.cz

Mgr. Vladimíra Kotásková

místostarosta

703 147 555

kotaskova@trbousany.cz

Jiří Kašparovský

zastupitel

předseda kontrolního výboru

 

kasparovsky@trbousany.cz

Ing. Ludmila Kloudová

zastupitel

předseda finančního výboru a předseda komise pro životní prostředí

 

kloudova@trbousany.cz

Mgr. Eva Nečasová

zastupitel

předseda kulturního komise

  necasova@trbousany.cz

Ing. Michal Svoboda

zastupitel

 

svoboda@trbousany.cz

Tomáš Svoboda

zastupitel

 

t.svoboda@trbousany.cz

Vítězslav Korber

zastupitel

 

korber@trbousany.cz

Martin Puttner

zastupitel

 

puttner@trbousany.cz

 

Zápisy z jednání zastupitelstva obce Trboušany jsou v souladu s §16 odst.2 písm. e) zákona o obcích pro občany obce Trboušany, kteří dosáhli věku 18 let a pro fyzické osoby, které dosáhly 18 let a vlastní na území obce Trboušany nemovitost, k nahlédnutí v kanceláři OÚ Trboušany v úřední hodiny.


Finanční výbor

Ing. Ludmila Kloudová

předseda

Ing. Věra Chrástová

člen

Ing. Lucie Csarniová

člen

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.


Kontrolní výbor

Jiří Kašparovský

předseda

Ladislav Sattler

člen

Bc. Jan Chrást

člen

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.


Kulturní komise

Mgr. Eva Nečasová

předseda

Mgr. Petra Kolesová

člen

Ing. Michal Svoboda

člen

Pavla Sattlerová

člen

Mgr. Vladimíra Kotásková

člen

Ing. Ludmila Kloudová

člen

Tomáš Svoboda

člen

Eva Podborská

člen

Martin Puttner

člen

 

Komise pro životní prostředí

Ing. Ludmila Kloudová

předseda

Bc. Jan Chrást

člen

Martin Svoboda

člen