Aktualita

Zničení bakterie v ČOV

Vážení spoluobčané, ve dnech 17. – 18. 9. 2022 někdo z občanů obcí Vodovodu svazku obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice pustil do kanalizace výlisky a výplach z hroznů. Došlo ke zničení bakterie v čistírně odpadních vod, která je důležitá pro chod čistírny. Stalo se tak opakovaně. Upozorňujeme všechny občany, kterých se to týká, že tento problém se může příště promítnout do ceny stočného nás všech. Jedná se o velice nákladnou záležitost.  Věříme, že se to již nebude opakovat.   Vododovod svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice