Aktualita

Změna v ukládání a vyvážení bioodpadu

 
Jak jsme již avizovali v posledním čísle zpravodaje dojde od 1.6.2022 ke změně nádob pro ukládání bioodpadu.
Stávající plastové kontejnery budou nahrazeny kovovými. To těchto se smí dávat pouze listí, tráva, plevel, zbytky zeleniny, ovoce a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina a dřevní štěpka. Zákaz vhazování větví a dřevního odpadu v celku.
Kovové kontejnery jsou umístěny: 1x na spodním konci nové zástavby, 1x na točně, 1x na prostranství za obchodem, 1x u Olší.
Tato změna v kombinaci s domácími kompostéry by měla vést k úspoře nákladů za odvoz a zpracování bioodpadu.