Aktualita

Výsledky ankety - Stromy na hřbitově

Z níže zveřejněných výsledků ankety vyplynulo, že větší část hlasujících se vyjádřila pro stromy na hřbitově, jako druh stromu zvolila břízu.
Zastupitelstvo obce vyhoví názoru/přání většiny občanů a bude brát v potaz i další připomínky uvedené v odpovědích ankety.

Rozhodnutí na základě výsledků ankety zní, že na hřbitově budou vysázeny břízy v počtu 12 ks.

Výsledky str. 1 
Výsledky str. 2

Jednotlivé odpovědi  str. 1
Jednotlivé odpovědi  str. 2
Jednotlivé odpovědi  str. 3