Aktualita

Veřejné projednání změny územního plánu

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování
oznamuje 
konání veřejného jednání spojeného s veřejným projednáním návrhu Změny č. 1 Územního plánu Trboušany s odborným výkladem projektanta, které se uskuteční dne 10.10.2022 (pondělí) v 18,00 hodin v sále Kulturního domu, Trboušany č.p. 113.

https://www.trbousany.cz/files/uredni-deska