Aktualita

Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka 2023

V Trboušanech budou koledovat tři skupinky koledníků pod vedením
Jany Janouškové, Lenky Krmelové a Lídy Kloudové, a to
v sobotu 7.1.2023 od 10:00.

Předem děkujeme za Vaši štědrost.

Výtěžek TKS 2023 bude v rámci oblastní charity Rajhrad využit na:
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
• podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť,
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby 

tks2023tks20232