Aktualita

Renovací kříže na hřbitově

Díky finanční spoluúčasti dotace Jihomoravského kraje z programu "Opravy drobrých sakrálních staveb" se nám podařilo zdárně dokončit renovaci kříže umístěném na místním hřbitově.

renovace kříže na hřbitově