Aktualita

Renovace kříže u kaštanů


Díky finanční spoluúčasti dotace Jihomoravského kraje z programu "Opravy drobrých sakrálních staveb" se nám podařilo zdárně dokončit renovaci kříže umístěného u kaštanů, směrem od Olší k lesu.
Litinový kříž byl zrestaurován, pískovcový podstavec musel být, kvůli dožilému stavu, vyroben zcela nový.

renovace kříže u kaštanů