Aktualita

Regulace pitné vody

Regulace odběru pitné vody z vodovodního řadu Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

Z důvodu prudkého oteplení a nedostačujícího zdroje vody, je NUTNO ve všech obcích vyhlásit regulaci v dodávce pitné vody, a to zákazem zalévání zahrad a napouštění bazénů. TOTO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ. 

Denní špičkový odtok z vodojemu je 8 litrů za sekundu, přítok je 3 litry za sekundu.

Hladina ve vodojemu má klesající tendenci. Od pondělí klesla o 1,5 metru.

Jako první může pocítit snížený tlak obec Pravlov-lokalita vinohrady a drůbeží farma Trboušany.

Vodovod - svazek obcí P, T, N, K