Aktualita

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti 2022

I roce 2022 chce Jihomoravský kraj nabídnout svým občanům možnost získat finanční podporu na výměnu starých neekologických zdrojů vytápění. Výše finanční alokace, kterou Jihomoravský kraj pro své občany získá, se bude odvíjet od počtu potenciálních žadatelů o dotaci. Za účelem zjištění počtu zájemců o dotaci byl proto vytvořen dotazník. V návaznosti na uvedené Vás zdvořile žádám o předání informace o chystaném dotačním programu a potřebě zapojení se do dotazníkového šetření Vašim občanům. Bližší informace naleznete v přílohách.

Příloha č. 1
Příloha č. 2

 

Děkuji a jsem s pozdravem  

Kotlíkové dotace

odbor regionálního rozvoje

oddělení evropských dotací

referentka fondů Evropské unie

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

e-mail: kotlikove.dotace@jmk.cz

web: www.jmk.cz