Aktualita

Sběr papíru - velkoobjemový 6.1.2021

Velkoobjemový sběr papíru proběhne úterý 6.-7. 1. 2021. 

Kontejner bude pristaven na návsi. 

Sběr papíru bude ve prospěch MŠ Trboušany, bez finanční odměny.